A KATA számlázásról általában

A KATA számlázásról érdemes pár gondolatot megosztani, hiszen aki barátkozik a KATA adózási rendszerrel annak feltétlen fontos tudnia az adott adózási szisztémáról pár igazán fontos információt. Az ilyen jellegű alapvető tudnivalók közé tartozik az, hogy valójában mi is az a KATA adózás, kik választhatják ezt az opciót, miért előnyös ennek az alternatívának a választása és amennyiben ezt a lehetőséget választottuk, hogyan kell elkészíteni a KATA számlákat, pénzügyi folyamatok esetén. Az alábbiakban erről szeretnék egy kicsit bővebben írni.

A KATA adózásról és a KATA számlázásról

A KATA adózás valójában a magánvállalkozók legkedvezőbb tételes adója. Viszont nagyon fontos feltétele, hogy csak olyan magán vállalkozók vehetik igénybe ezt a módszert, akik kisvállalkozónak számítanak. Kisvállalkozóknak azok a magánvállalkozások számítanak, akiknek az éves jövedelme nem haladja meg a 12.000.000 forintnyi összesített bevételt. Amennyiben ezt túlhaladja abszolút nem éri meg ezt az alternatívát választani, ugyanis ebben az esetben a 12.000.000 forint fölött 40%-os adót kell fizetni a bevételünkből. Egyénként felröppentek olyan hírek az elmúlt hónapokban, hogy a KATA bevétel határt fel fogják emelni 20 millió forint felé, viszont ebben az esetben valószínűleg külön fajta adót szükséges majd fizetni, ami viszont még ebben az esetben is sokkal kedvezőbb lesz, mint az egyéb más jellegű alternatívák. De természetesen ez még a jövő zenéje, egyelőre még a 12.000.000 forint a bevételi határ mellyel igényelhető a KATA. Egyébként sokan nem tudják, de érdemes utána nézni, hogy nem csak kezdő vállalkozások esetén van lehetőség a KATA igénylésére, hanem már meglévő, egyébként más formában adózó vállalkozások esetén is lehetőség van a váltásra. Ebben az esetben a NAV irányába kell bejelenteni az igényt, miszerint újfajta adózási formát vennénk igénybe. Ez egyébként azért is lehetséges, mert a KATA mellé még számos más jellegű adó csomagot is ki lehet váltani, így nem vagyunk egy adott adózáshoz kötve. Ebben az esetben a KATA formát kell az elsődleges adózási formaként választani és e mellé lehet igényelni egyéb alternatívákat. A KATA általában havi 50.000 forint ez abban az esetben áll fent, ha az illető adózó főállású vállalkozó, ellenben amennyiben nem főállású vállalkozó, akkor mindössze 25 000 forint a hónaponként fizetendő összeg. Egyébként főállású vállalkozó az, akik minimálisan heti 36 órában dolgoznak bejelentve, de ez alól is kivétel, ha a vállalkozónak nappali tagozatos tanulói jogviszonya van. Úgy gondolom a KATÁ-ról, mint adózási formáról ezek voltak a legfontosabb információk, így át is térhetünk a következő pontra, mégpedig a KATA számlázás esetére. Egyébként erre az esetre van egy kiváló weboldal a https://katasleszek.hu/belfoldi-szamlazas-szabalyai/ oldala, mely szerintem elképesztően nagy segítséget tud nyújtani abban az esetben, ha nem egészen tiszta a számlázás világa.

A KATA számlázásról

A KATA számlázás tulajdonképpen nem különbözik sokban bármilyen fajta más számlázási alternatívától. Az alapelv egy és ugyanaz, hogy minden olyan tevékenységet, mely pénzmozgással jár, pontosan le kell dokumentálni és számlát kell az adott folyamatról kiállítani, bizonyítva a korrekt eljárást. Ez minden vállalkozónak nyilvántartási kötelezettsége és amennyiben ehhez nem tartja magát, nagyon komoly büntetéssel számolhat. Ezt a nyilvántartást úgy kell vezetnie, hogy bármikor tisztán ellenőrizhető legyen. Egy ilyen kötelező jellegű bevételi nyilvántartásnak, ahhoz hogy korrekt legyen minimum a következő adatokat szükséges feltétlenül tartalmaznia: sorszám, bizonylat sorszáma, bevétel összege, bevétel megszerzésének időpontja, ezen felül a kis adózó vállalkozás köteles a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról minden egyes esetben nyugta vagy számla kiállítására és az adott számlán kötelessége feltüntetni, hogy a számla kiállítója kis adózó polgár. Egyénként pontosan ebben a pontban tér el a számlázás, hogy a számla kiállításkor azt kell feltüntetni a számlán, hogy „KISADÓZÓ” ennek a szónak a feltüntetésével teszünk eleget a KATA számlázás kötelezettségeinek, ugyanis ebből tudhatjuk, hogy az illető számla kiállító KATÁ-s adózó. Ezt azért fontos feltétlen feltüntetni, ugyanis ennek hiányában nem érvényes a számlánk és nagyon komoly büntetést vonhatunk magunkra, amennyiben nem vezetjük korrektül a számlát.

Én személy szerint minden kisvállalkozónak illetve jövendőbeli kisvállalkozónak meleg szívvel ajánlom a KATA adózási formát ugyanis elképesztően kedvező és mind emellett kiváló alternatíva!